ให้เช่าและขายอาคารพาณิชย์ บ้านปงอ้อ,แม่จัน เชียงราย: 40,000บาท/เดือน, พื้นที่ 2 แปลง.

Overview

ID: #CB23
Price: 40,000 ฿
Type: Commercial Building/อาคารขนาดใหญ่
Contract: Rent/เช่า
Location: Mae Chan / แม่จัน
Bathrooms: 8
Bedrooms: 5

Commercial Building for rent/sale in chiang rai: A unique and surprising property in Chiang Rai.

Consisting of two plots and located on the way to Mae Chan there is no other property like this in Chiang Rai.
Plot one.

1 ngan 12 tangwa. 17 metres wide and located on the main road.

One shop area, two storage, two bathrooms, one bedroom, one kitchen, one upper floor large glass studio area, fir covered parking spaces and an outdoor area and garden.

Plot two.

I rai 3 ngan 73 tarangwa.

Main building: five shop areas, four bedrooms, six bathrooms, five office areas, two outdoor swimming pools and garden.

The sale includes all furniture, pieces of art and memorabilla – a veritable treasure trove.

The property has countless commercial possibilities or, if you are eccentric enough, a house come gallery like no other.

Price for rent: 40,000 per month
Price for sale: 22,000,000 Baht
(Deposit and Advance payment must be negotiated)
Plot size: Consists of 2 plots
1st plot located on the main highway 1: 1 Ngan 12 Tarangwa
(17 meters wide)
2nd plot: 1 Rai 3 Ngan 73 Tarangwa
Building on plot 1: 1 shop area, 2 storage, 2 Bathrooms, 1 Bedrooms, 1 Kitchen, 1 upper large glass studio, 4 covered parking area, Outdoor area and garden.
Building on plot 2:
Side building: 1 preparation room, 2 storages, and 1 Kitchen.
Main building: 5 shop/launch area, 4 Bedrooms, 6 Bathrooms, 5 Office/Utility room, 2 Outdoor swimming pool, and Garden.
Location: Ban Pong Or, Mae Chan, Chiangrai.

ให้เช่าและขายอาคารพาณิชย์ บ้านปงอ้อ,แม่จัน เชียงราย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพาราโบลาทางไปยังแม่จัน พื้นที่กว้างขวางมากสำหรับพื้นที่จัดงานแต่งงาน ร้านอาหาร อาคารขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ (แสดงในรูปทั้งหมด)

ราคาสำหรับเช่า: 40,000 บาท ต่อเดือน
ราคาขาย: 22,000,000 บาท
(เงินมัดจำ และ ค่าเช่าล่วงหน้า ต้องเจรจา)
ขนาดพื้นที่: ประกอบด้วย 2 แปลง
แปลงที่ 1 ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1: 1 งาน 12 ตารางวา
(กว้าง 17 เมตร)
แปลงที่ 2 : 1 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
อาคารในแปลง 1: 1 พื้นที่ร้านค้า, 2 ห้องเก็บของ, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องนอน, 1 ห้องครัว, 1 สตูดิโอกระจกขนาดใหญ่ด้านบน, 4 ที่จอดรถในบริเวณโดยรอบ, พื้นที่กลางแจ้ง และ สวน
อาคารในแปลงที่ 2:
อาคารข้างเคียง: 1 ห้องจัดเตรียม, 2 ห้องเก็บของ, 1 ห้องครัว
อาคารหลัก: 5 พื้นที่ร้านค้า/พื้นที่เปิดตัว, 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ, 5 ห้องสำนักงาน/ห้องเอนกประสงค์, 2 สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, และ สวน
ตำแหน่ง: บ้านปงอ้อ, แม่จัน, เชียงราย

General amenities

  • Air con
  • Bed
  • Electricity
  • Garden
  • Parking
  • swimming pool
  • Water

Map