ขายที่ดินสวยที่เชียงราย : ไร่ละ 1 ล้านบาท, อำเภอเวียงชัย

Overview

ID: #LB37
Price: 1,000,000 ฿
Type: Land/ที่ดิน
Contract: Sale/ขาย
Location: Wiang Chai / เวียงชัย

ขายที่ดินสวยราคาไม่แพงในอำเภอเวียงชัย เชียงราย

มีรายงานว่าโครงการก่อสร้างถนนสายท่าเทียบเรือเชียงแสน บ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จนถึงถนนพหลโยธิน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ระยะทาง 46.715 กิโลเมตร เป็นทางเลี่ยงเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่ 9 ตำบล 4 อำเภอคือ อ.เมือง ผ่าน ต.แม่ข้าวต้ม ริมกก ท่าสาย ป่าอ้อดอนชัย, อ.เวียงชัย ผ่าน ต.เวียงเหนือ เมืองชุม เวียงชัย, อ.พาน ผ่าน ต.ธารทอง และ อ.แม่ลาว ผ่าน ต.จอมหมอกแก้ว
รูปแบบเป็นถนน 4 ช่องจราจรไป-กลับ มีเกาะกลางเป็นร่อง ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.30 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านนอก 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ภายในเขตทางกว้าง 60 เมตร โดยมีท่อระบายน้ำทั้งทางลอดกลม ลอดเหลี่ยม สะพานพร้อมสรรพ ดังนั้นอำเภอเวียงชัยเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ควรแก่การลงทุน หรือปลูกบ้านเพราะมีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทำกินได้ในอนาคต

ที่ดินทั้งหมดมี 8 ไร่ กับอีก 1 ไร่ 3 งาน 33 ตรว.

ราคา 1 ไร่: ไร่ละ 1 ล้านบาท
ราคา 1-3-33: 1.1 ล้านบาท
ตำแหน่ง: เวียงชัย เชียงราย
ใกล้กับ: ตลาดกลางการเกษตรเวียงชัย และ การไฟฟ้าอำเภอเวียงชัย

Affordable Land for sale in Wiang Chai, Chiangrai.

The government has a project of a new by pass at the distance of 46.715 KM which will pass 9 Tambon and 4 Ampor which are Mae Kow Tom, Rimkok, Tha Sai, Pa Or Don Chai, Wiang Chai, Wiang Nua(Wiang Chai), Than Tong(Phan), and Mae Lao.

Therefore Wiang Chai is a great town to invest or build a home as this town has potential to grow in the future.

There are 8 Rai and another 1 Rai 3 Ngan and 33 Tarangwa.

Price for one Rai: 1 Million Baht per rai.
Price for 1-3-33: 1.1 Million Baht.
Location: Wiang Chai, Chiangrai.
Close by: Whole sale market Wiang Chai, and Electricity Authority Wiangchai.

Map