วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.30 น. – 17.00 น.
ที่ดิน ขาย

LB93 : ขายที่ดินสวยใกล้โรงเรียนโป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย

ต.โป่งแพร่, อ.แม่ลาว, จ.เชียงราย

1,200,000บาท


 • 400 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB57 : ขายที่ดินราคาดีไม่ไกลจากตัวเมืองเทิง ถนนเข้าถึง

ต.งิ้ว, อ.เทิง, จ.เชียงราย

1,900,000บาท


 • 3,600 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB80 : ขายที่ดินราคาดี ดอยฮาง เชียงราย

ต.ดอยฮาง, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

2,000,000บาท


 • 400 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB78 : ขายที่ดินติดถนน บ้านดู่ เชียงราย

ต.บ้านดู่, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

1,600,000บาท


 • 200 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB77 : ขายที่ดินติดกับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ บ้านดู่ เชียงราย

ต.บ้านดู่, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

52,000,000บาท


 • 5,081 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB38 : ขายที่ดินทำเลทอง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ต.สถาน, อ.เชียงของ, จ.เชียงราย

13,380,000บาท


 • 3 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB35 : ขายที่ดินแปลงใหญ่ก่อนถึง สนามก๊อฟสันติบุรี ท่าสาย/เวียงชัย เชียงราย

ต.เวียงชัย, อ.เวียงชัย, จ.เชียงราย

68,400,000บาท


 • 9 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

CB48 : ขายปั้มน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ทำเลทอง ท่าสุด เชียงราย

ต.ท่าสุด, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

55,000,000บาท


 • 3,290 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB148 : ขายที่ดินขนาดใหญ่เหมาะแก่การลงทุน ริมกก เชียงราย

ต.ริมกก, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

100,740,000บาท


 • 8,395 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB147 : ขายที่ดินบนดอยเขาควาย ใกล้เซ็นทรัล รอบเวียง เชียงราย

ต.รอบเวียง, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

5,300,000บาท


 • 695 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB132 : ขายที่ดินพร้อมปลูกบ้าน แม่จัน เชียงราย

ต.ศรีค้ำ, อ.แม่จัน, จ.เชียงราย

1,197,000บาท


 • 266 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB98 : ขายที่ดินแม่จัน ใกล้ถนนสาย 1 แม่สาย เชียงราย แม่จัน เชียงราย

ต.ศรีค้ำ, อ.แม่จัน, จ.เชียงราย

620,000บาท


 • 280 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB122 : ขายที่ดินติดถนนในซอย บ้านดู่ เชียงราย

ต.บ้านดู่, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

4,500,000บาท


 • 400 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB89 : ขายที่ดินใกล้ไปรษณีย์ แม่ยาว เชียงราย

ต.แม่ยาว, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

3,000,000บาท


 • 1,005 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB33 : ขายที่ดินสำหรับปลูกบ้าน แม่กรณ์ เชียงราย

ต.แม่กรณ์, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

5,131,000บาท


 • 733 ตร.ว
ที่ดิน ขาย

LB22 : ขายที่ดินสวยติดน้ำ แม่กรณ์ เชียงราย

ต.แม่กรณ์, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย

6,741,000บาท


 • 963 ตร.ว